Jumat, 30 September 2011

Amal Maqomi Wanita

Salah satu maksud masturah dikeluarkan adalah untuk membentuk fikir agama, karena setiap hari wanita selalu disibukkan dengan urusan rumah tangga sehingga fikirnya hari-hari hanya urusan dunia. Oleh karena itu dengan keluar ke jalan agama diharapkan setelah pulang ke rumah dapat membawa fikir agama untuk bekal menghadap Allah swt, sehingga akan menjadikan wanita tersebut asbab hidayah dengan beberapa amalan yang perlu wujud dalam rumah :
1.     Menjadi `Alimah : wanita yang berilmu dengan menjaga ta`lim secara istiqamah
ü    Ta`lim adalah perintah Allah swt dan salah satu sunnah Rasulullah saw
ü    Ta`lim adalah roh agama
ü    Ta`lim adalah salah satu pintu gerbang masuknya agama ke dalam rumah.
2.    Zahidah : hidup sederhana
ü     Hidup sedehana adalah salah satu sunnah cara hidup Rasulullah saw.
ü     Dengan hidup sederhana hisab akan mudah dan ringan
ü    Sederhana pakaian, makanan, perumahan, perabotan, penampilan dll.
3.    `Abidah : Ahli ibadah, menjaga shalat di awal waktu, dzikir pagi petang, semua pekerjaan rumah selalu diiringi dengan dzikir, istiqamah baca Al-Qur`an dan berusaha untuk selalu mengkhatamkannya, shalat-shalat sunat,puasa wajib dan puasa sunat serta gemar bersedeqah.
4.    Murabbiyah : Sebagai guru yang mendidik anak – anak secara Islam sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw ;
ü    Karena anak adalah amanah dari Allah swt
ü    Tarbiyatul adab : jaga ada-adabnya
ü    Tarbiyatul jasad : badan, pakaian dan makanan
ü    Tarbiyatul wiladhah : setelah melahirkan
ü    Tarbiyatul Diin : Agama, kenalkan agama sejak anak-anak masih kecil, latih untuk selalu takut hanya kepada Allah swt, tanamkan pada anak Cinta Allah dan RasulNya, cinta saudara dll.
5.    Khaddimah : Selalu berkhidmat untuk suami dan anak – anak dalam setiap menunaikan keperluan dan kebutuhan suami dan anak-anak serta setiap tamu yang datang ke rumah dengan ikhlas karena Allah swt.
6.    Da`iyah : Mengajak manusia untuk selalu ta`at kepada Allah swt dan kepada Rasulullah saw dengan menanamkan iman yakin kepada kampung akhirat, dll.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar