Senin, 30 November 2009

LIMA PERKARA

Syeikh syuqaiq bin ibrohim rah berkata: “aku telah bertanya kepada 700 orang alim mengenai 5 perkara, mereka semuanya menjawab dengan jawaban yang sama”.

1. Aku bertanya: “Siapa orang yang berakal”?
Mereka menjawab: “Orang yang tidak pernah mencintai dunia.”

2. Lalu aku bertanya, “Siapa orang yang cerdas?
Mereka menjawab:”Orang yang tidak mau direpotkan dunia.”

3. Lalu aku bertanya: “Siapa orang yang kaya”?
Mereka menjawab: “Orang yang ridho dengan sesuatu yang telah ditentukan Alloh untuknya.”

4. Lalu aku bertanya: “Siapakah orang yang yang fakir”?
Mereka menjawab: ”Orang yang hatinya selalu beserta dengan tuntutan dunia”.

5. Lalu aku bertanya: “Siapakah orang yang bakhil “? Mereka menjawab: “Orang yang selalu menolak hak Alloh Ta’ala dari harta miliknya.”

(Sumber: Kitab bahjatul wasail bi syarhi masail, syakh Muhammad nawawi albantani rah, dikutip dari comment seorang teman)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar